Maleklubben Molde

Maleklubben Molde (tidligere «Amatørklubben Molde Kunstforening» og«Maleklubben Molde Kunstforening») ble stiftet i 1988 etter at en del kreative personer hadde vært sammen på et kurs i regi av Molde Kunstforening. Formålet var å møtes for gjensidig inspirasjon og sosialt, kreativt samvær.

Aktiviteter

Medlemmene møtes vanligvis tre ganger pr.måned på klubbkvelder. På medlemskveldene har medlemmene gjerne med seg tegne- og maleutstyr, bilder, skisser og lignende, som de kan arbeide med, eller som de ønsker kommentarer til.

I tillegg arrangerer klubben utstillinger med medlemmenes arbeider, gjerne to (eller flere) ganger per år. (Jazzfestivalutstilling og Høstutstilling).

Det holdes også kurs. Enkelte ganger har klubben besøk av profesjonelle kunstnere som forteller om sine arbeidsmåter eller holder kurs for våre medlemmer. Ellers har naturligvis klubbens medlemmer muligheter til å lære av hverandre.

Flere ganger har også klubben gjennomført utflukter, for eksempel til forskjellige medlemmers landsted eller i nærområdet.