Kurs fra fredag ettermiddag/kveld, + lørdag og søndag.

Antatt pris dersom 10 deltagere; medlemmer 2300,- Ikke-medlemmer kr 2500

Han kaller teknikken han bruker for ”Styrt tilfeldighetsprinsipp”

For mer opplysninger om Peter Esdaile og hans teknikk, se hans nye web-side: peteresdaile.com

Påmelding så snart som mulig til anne@annesbilder.net eller tlf: 916 42 829

Bilder fra kurs med Peter Esdaile

Bilder fra kurs med Peter Esdaile

sp-55-post-84

 img_0300 img_0324