Kontaktinformasjon

Maleklubben Molde
Besøksadresse (Klubblokaler):
Storgata 46
6413 MOLDE

Leder
Laila Pettersen
littelaila@hotmail.com
+47 400 19 069
 
Nestleder  
Jan Erik Bakken
janerikbakken@gmail.com
+47 905 30 581
 
Sekretær
Gunn Irene Elvegård
gunnelvegaard@gmail.com
+47 976 83 344
 
Kasserer
Japke Sietske Stobbe
japke@maleklubbenmolde.no
+47 920 26 713
 
Styremedlem  
Anne Rødal
anne@annesbilder.net
+47 916 42 829
 
Styremedlem  
Christine Colban
christine.colban@online.no
+47 950 44 896