Invitasjon-H+©stutstilling

Utstillere:
Kirsten Åsbø Rørhus
Japke Stobbe
Sissel Merete Rødskog
Anne Rødal
Ragnar Haarr Foss
Ingeborg Ramm Ytrehus
Militsa Panayotova
Ingrid Naas Rødseth