Vinnere av utlodningsbildene på Maleklubbens Høstutstilling ble
Randi Varhol, Fræna, «En Sommer er over» og
Martin Stavik, Molde, «Høststemning»

VI GRATULERER