Søk om medlemskap i Maleklubben Molde. Kontingent er pr tiden kr 1600 NOK pr år fordelt på innbetaling av 800 NOK 1 gang hvert halvår. Medlemskapet er ikke gyldig før kontingenten er betalt. Styret vil behandle din søknad på første styremøte etter at søknaden er kommet inn.

Søknad om medlemskap i Maleklubben Molde

    Personling informasjon

 

Sikkerhetsspørsmål