Landskapsmalekurs Lørdag 18.november

Maleklubben Molde inviterer herved til Landskapsmalekurs i sine lokaler i Storgata 46,

Lørdag 18 nov 2017, kl. 10-17
Søndag 19 nov. kl. 10-17
Pris: kr. 1500.- for medlemmer
Kr. 1800.- for ikke-medlemmer
Påmelding innen 15 oktober til Japke Stobbe.
Tfl. 92026713 eller Japke.stobbe@himolde.no
Kr. 500.- betales til kontonummer: 4202 51 61577 som depositum ved påmelding

Teknikken du maler i velger du selv.
Ta med matpakke. Maleklubben holder kaffe/te og frukt.

Kursholder: Ingeborg Eilertsen

Om sine landskapsmalekurs skriver Ingeborg selv:
«I mine kurs pleier jeg å la deltagerne bruke et foto som utgangspunkt. Ikke for å kopiere det, men for å ha noe konkret å arbeide ut i fra. Jeg bruker å starte kurset med å ta opp og vise noen eksempler på ulike problemstillinger som man kan arbeide med i maleri. Deretter så lar jeg deltagerne velge ut et motiv som de liker fra en bunke med fotografier som jeg har med. (De kan også ta med egne fotoer som de kan male ut i fra dersom de vil det). Så starter vi med maleprosessen ved å forsøke å definere de store flatene og formene. Deretter jobber man seg gradvis ned i detalj og justerer ting frem til man får frem det uttrykket man ønsker seg. I illustrasjonen som ligger  under, ser dere et eksempel på hvordan min egen prosess kan se ut.
Faglige problemstillinger som jeg pleier å vektlegge:
-Være konsekvent i grad av forenkling/formspråk
-Få til en god helhet
-Bevissthet rundt bruk av penselstrøk
-Fargeklanger og fargekontraster
-Nyansere(strekke) fargen
-Fargebevegelser
Når jeg underviser er jeg også opptatt av å forsøke å lytte til hver enkelt deltager og finne en god balanse mellom faglige innspill og en intuitiv maleprosess.»
Eksempel på prosessen:
Eksempel prosess Landskapsmaling

Kurs med Peter Esdaile 2.-4.desember

Kurs fra fredag ettermiddag/kveld, + lørdag og søndag.

Antatt pris dersom 10 deltagere; medlemmer 2300,- Ikke-medlemmer kr 2500

Han kaller teknikken han bruker for ”Styrt tilfeldighetsprinsipp”

For mer opplysninger om Peter Esdaile og hans teknikk, se hans nye web-side: peteresdaile.com

Påmelding så snart som mulig til anne@annesbilder.net eller tlf: 916 42 829

Bilder fra kurs med Peter Esdaile

Bilder fra kurs med Peter Esdaile

sp-55-post-84

 img_0300 img_0324